MEDYA MERKEZİ

22.08.2022

Veriye dayalı, güvenilir ölçüm.

Toplam  kalite  yönetimi  ölçüm ve kalibrasyon aletleri pazarının açılması ile Teknikel Bünyesinde

üçüncü ana faaliyet alanı Metroloji açıldı; Tesa Jenoptik ve Shwenk gibi öncü isimlerle iş birlikleri

günümüzde hala devam etmektedir.

Epilepsi  Tedavisinde  Dönüm  Noktası  olan  Epilepsi  video  izleme sistemi, GRASS TELEFACTOR,

Türkiye’de ilk olarak Hacettepe Üniversitesi’ne Teknikel tarafından kuruldu.

 

      

 

,